Hívjon minket: +36 72 516 367 | +36 70 300 1716

Kisgépalkatrészek minden mennyiségben!

Általános Szerződési Feltételek

Amennyiben Ön regisztrálni kíván a Szerviz ABC internetes felületére (www.szervizabc.hu), majd a későbbiekben igénybe venni szolgáltatásainkat (elsősorban vásárlás és megrendelés céljából), az esetben kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF). Az Ön regisztrációja csak az ÁSZF elfogadása után lesz érvényes. Ön regisztrációjával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentum minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

www.szervizabc.hu webáruháza

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Portech Hygiénia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által nyújtott online kereskedelmi szolgáltatásokat (az szervizabc.hu weboldalon) igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Vásárló) kötelezettségeit és jogait tartalmazza (együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a szervizabc.hu (a továbbiakban: weboldal) internetes oldalon keresztül történik.

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

1. Irányadó jog

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről. (Ezen fogyasztóvédelmi előírások alapján a Vásárló akkor minősül fogyasztónak, ha a terméket a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy rendeli, illetve vásárolja meg. A gazdálkodó szervezetek, beleértve az egyéni vállalkozókat is, a törvényi szabályozás értelmében nem minősülnek fogyasztónak, ezért a fogyasztókat megillető speciális jogosultságok nem illetik meg őket.)
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 17/1999 (II.5.) Korm. rendelet – a távollevők között kötött szerződésekről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve – a fogyasztók jogairól
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások az irányadóak.

2. A szerződő felek

Az Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó szerződés a következő Feleket érinti:

2.1. Szolgáltató

Cégnév: Portech Hygiénia Kereskedelmi és Szolgáltató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Telephely és levelezési cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 57.
Képviselő/ kapcsolattartó: Porpáczy Ernő
Mobiltelefonszám: +36 70 300 1716
E-mail cím: info@szervizabc.hu
Weboldal: www.szervizabc.hu

Ügyfélszolgálati iroda helye: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 57.
Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: hétköznapokon: 8.30–16.30 óráig
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 72 516 367

Nyilvántartó Cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.02-09-064065
Adószám: 11366926-2-02
EU adószám: HU11366926
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató:
Dél TAKARÉK Szövetkezet (7621 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7.)
Pénzforgalmi számla száma: 50800111-15348568-00000000 HUF

2.2. Vásárló

A Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló, mint természetes vagy jogi személy, aki a www.szervizabc.hu webáruházának szolgáltatásait igénybe veszi, a fent említett internetes felületen szolgáltatást, árut rendel, vásárol. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket kizárólag az interneten keresztül megrendelő Vásárlói részére biztosítson.

3. Általános tudnivalók: a szerződés tárgya, nyelve, hatálya és létrejötte

3.1.   A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés kizárólag csak elektronikus formában kerül megkötésre, iktatásra a továbbiakban nem kerül sor, nem kereshető vissza. (Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató honlapján bármikor újra elérhetőek, illetve PDF formátumban letölthetőek.)

3.2.   A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés tárgyát a szervizabc.hu webáruház internetes felületein megjelölt szolgáltatások, termékek képezik. A termékek lényeges tulajdonságait és jellemzőit az egyes termékeknél a Szolgáltató minden esetben feltünteti. A termék (áru) megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megérkezésével jön létre.

3.3.   A szerződés létrejöttének előfeltétele a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása. A webáruház-szolgáltatás igénybevétele – azaz megrendelés – az Általános Szerződési Feltételek, valamint a benne foglalt Adatvédelmi Nyilatkozat, elfogadásának minősül.

3.4.   A szerződés nyelve kizárólag magyar.

3.5.   Az ÁSZF tartalma kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet Szolgáltató a Vásárlónak nyújt a www.szervizabc.hu weboldalon keresztül, továbbá a weboldal minden egyes szegmensére.

3.6.   Az ÁSZF-t tartalmazó dokumentum határozatlan időre jön létre a Felek között, mely jelen dokumentum közzétételével lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig érvényben marad, míg a Szolgáltató azt vissza nem vonja, esetleg módosítja. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-t részben vagy egészben bármikor módosítsa.

3.7.   Állandó, kiemelt Vásárlók (partnerek) esetében lehetőség van az ÁSZF-től eltérő feltételek biztosítására. Minden ilyen esetben az egyedi megállapodásban rögzítettek az irányadóak.

3.8.   A Szolgáltató által nyújtott webáruház-szolgáltatás Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül. Minden Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás tehát nem lehetséges.

3.9.   Az Általános Szerződési Feltételek nem utalnak egyetlen magatartási kódexre sem.

4. Regisztráció

4.1.   A Szolgáltató weboldalán regisztráció nélkül is lehetőség van a termékek között „böngészni” és keresni. A megrendelés leadása regisztrációhoz nem kötött, „vendégként” is van rá lehetőség. A regisztráció, valamint az érvényes rendelés leadás előfeltétele az ÁSZF elfogadása.

4.2.   A Vásárló az adott internetes felületen (www.szervizabc.hu) történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával az adatok tárolására, archiválására, és kezelésére a Portech Hygiénia Kft-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja.

4.3.   A Vásárlónak a Regisztráció menüpont alatt a következő valós adatokat kell megadnia a sikeres regisztráció érdekében:

 • FELHASZNÁLÓI ADATOK
 • E-mail cím (felhasználói belépéshez)
 • Jelszó

4.4.   Rendeléshez szükséges további adatok:

 • Szállítási adatok (Telefonszám, Irányítószám, Település, Cím)
 • Számlázási adatok (Név/Cégnév, Cég esetén adószám, Telefonszám, Irányítószám, Település, Cím)

4.5.   A fent említett „további adatok” kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.

4.6.   A weboldalon korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után az „A fiókom” menüpont alatt van lehetőség, amely a már folyamatban lévő megrendelések adatait is érintheti.

4.7.   Nem módosítható adatoknak minősülnek: e-mail cím és felhasználónév.

4.8.   Elfelejtett jelszó esetén a megadott e-mail címre a Szolgáltató egy e-mailt küld a Vásárlónak, amely tartalmaz egy ideiglenes jelszót. Ezt a számítógép által generált jelszót bejelentkezés után célszerű megváltoztatni.

4.9.   A pontatlanul, helytelenül megadott adatok miatti esetleges késedelemért, károkért és hibákért a Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli.

5. Megrendelés a webáruházban

A webáruház-szolgáltatás igénybevétele – azaz vásárlás, megrendelés lebonyolítása az internetes webáruház oldalain – távollévők között, írásban kötött szerződésnek minősül a 17/1999 (II.5) Kormányrendelet alapján. A leadott rendeléseket a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul (legkésőbb 48 órán belül – ajánlati kötöttség ideje) visszaigazolja. Amennyiben a Vásárló nem kap e-mail értesítést, kérjük keresse fel a Szolgáltató Ügyfélszolgálatát.

5.1.  A Vásárló a termékek jellemzőit, tulajdonságait az adott áru adatlapjára kattintva találja meg, képpel (képekkel) együtt. A képek csak illusztrációk, a valóságban eltérhetnek a képen megjelenített terméktől. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

5.2.   Ha a kiválasztott terméket szeretné megvásárolni, az adott termék adatlapján található Kosárba gombra kattintva kezdeményezheti az áru megvásárlását. A termék mennyiségét a Kosárban tetszés szerint megváltoztathatja. Az alapértelmezés – 1 db/egység

5.3.   A Kosárba helyezés nem egyenértékű a megrendelés leadásával. A megrendelés mindaddig nem kerül feldolgozásra, míg a megrendelőlap hiánytalanul nincs kitöltve.

5.4.   Kosár tartalmára kattintva megtekinthetőek a kiválasztott termékek. Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt módosíthatja vagy törölheti kosarából a megrendelendő termékeket.

5.5.   A megrendelés véglegesítéséhez a Kosárban található termékek alatt levő „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kell kattintani, ahol lehetőség van az szállítási adatok ellenőrzésére, módosítására, – vagy ha ezt a Vásárló korábban nem tette meg, – az adatok beírására. Itt kell kiválasztani a fizetés és az átvétel módját is, s a számlaigényt is jelezni. Ezután az „Összesítés” gombra kattintva ellenőrizhetőek az adatok és a megvásárolni kívánt termékek, majd a „Rendelés leadása” gombra kattintva a Vásárló véglegesítheti a rendelését. Az Összesítés” lapon már véglegesített összeg jelenik meg, amely tartalmazza a termékek vételárát és a szállítási díjat.

6. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

6.1.   A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja a Vásárló részére. E visszaigazoló e-mail tartalmazza az Vásárló által megadott személyes és szállítási adatokat, a rendelés azonosítóját, a rendelés időpontját, a megrendelt termékeket (mindezeknek a mennyiségét, árát, stb.), a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Vásárlót arról, hogy a megrendelése megérkezett a Szolgáltatóhoz.

6.2.   E visszaigazoló e-mail nem minősül a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának, és e visszaigazolással érvényes szerződés nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között.

6.3.   A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Vásárlót tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítási időpontról. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

6.4.   A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha 2 munkanapon belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

6.5.   Ha a Vásárló rendelésének elküldése után hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

7. Árszabás

7.1.   Az áru(k) vételára minden esetben az adott termék(ek) adatlapján feltüntetett összeg, melynél a piros szín a bruttó árat jelöli, amely az általános forgalmi adót (ÁFA) már tartalmazza. Ez alól kivételt képezhetnek a külön megjelölt termékek.

7.2.   A termékek vételára nem tartalmazza a szállítási költséget, mely minden esetben a Vásárlót terheli.

7.3.   A Szolgáltató fenntartja a termékek árváltoztatásának a jogát. Az ármódosítás a weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Kivéve: amennyiben a Szolgáltató a termék(ek) Vásárló általi megrendelése után él az árváltoztatás jogával, abban az esetben a Szolgáltató e-mail-ben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ilyen esetekben érvénytelennek tekinti, felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, melynek ismeretében a Megrendelőnek (Vásárlónak) joga van elállni a vásárlási szándékától.

7.4.   Amennyiben technikai hibából kifolyólag hibás ár kerül a weboldal felületére, a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek tekinti, abban az esetben is, ha a Szolgáltató az érvénytelen megrendelésről időközben automatikus visszaigazolást küldött.

8. Szállítási és fizetési feltételek

8.1. Fizetési módok

 • Utánvételes formában, ami az áru átvételekor a szállító részére
 • Bankkártyás fizetéssel online, a szállítás előtt
 • A Portech Hygiénia Kft. bankszámlájára való közvetlen átutalással szállítás előtt.
 • Személyes átvétel esetén készpénzzel és bankkártyával is kiegyenlíthető a számla végösszege.

Amennyiben további kérdése merülne fel a szállítással kapcsolatban, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunk felé ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

8.2. Szállítási módok

Kérjük a csomagot feltétlenül kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjen megvizsgálni. Esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

 • Személyes átvétel (ingyenes)! Kérjük, ezt a lehetőséget csak akkor válassza, ha valóban át tudja venni Pécsett a Zsolnay Vilmos u. 57. szám alatt a terméket!
 • Kiszállítással GLS futárszolgálattal
 • Csomag átvétele GLS csomagponton, melyet a rendelés véglegesítésekor tud kiválasztani.

Magyarország területén szállítási díjunk kiskereskedelmi felületen, utánvétellel  bruttó 1990 Ft, bankkártyás és előre utalásos fizetési mód esetén pedig 1290 Ft. Csomagolási díjat nem számolunk fel.

A számlázási cím mellett külön szállítási címet is lehetősége van megadni, ennek megfelelően változtatható, hogy otthonába vagy munkahelyére, esetleg egy másik címre kéri az aktuális megrendelés szállítását.

A megrendelt termékeket GLS futárszolgálat segítségével (General Logistics System) juttatjuk el az Ön által megadott címre, melyet akár már a feladás másnapján megkaphat.  Kérjük, hogy olyan szállítási címet adjon meg, ahol 8 és 17 óra között át tudja venni a csomagot.

Amennyiben bármilyen probléma merülne fel a kiszállítással kapcsolatban, kérjük, mindenképpen jelezze felénk.

Szállítási határidők

Készleten lévő termékeinket 2–4 munkanapon belül szállítjuk!

Ha ettől hosszabb szállítási időre számíthatunk, ügyfélszolgálatunk telefonon, vagy e-mailben értesíti Önt a hosszabb szállítási időről.

Ennek okai lehetnek a következőek:

 • Magyarországon a gyártónál vagy importőrnél nincs készleten (Mivel termékeink egy része külföldi raktárakból érkezik, ezért néha előfordulhatnak csúszások vagy időszakos készlethiányok. Ilyenkor minden esetben egyeztetünk a szállítás várható időtartamáról).
 • Kifutó vagy új termék esetén méret hiány léphet fel.

9. Elállási jog feltételei és gyakorlása

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényének értelmében e pontban foglaltak kizárólag arra a Vásárlóra vonatkoznak (továbbiakban: Fogyasztó), aki a terméket a szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenységi körén kívül eljáró természetes személyként rendeli, illetve vásárolja meg. A gazdálkodó szervezetek, beleértve az egyéni vállalkozókat is, a törvényi szabályozás értelmében nem minősülnek fogyasztónak, ezért a fogyasztókat megillető speciális jogosultságok nem illetik meg őket.

9.1.   Mindezek értelmében, ha a Vásárló Fogyasztónak minősül, az áru kézhezvételéhez számított tizennégy naptári napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat – részletesen: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól. A Fogyasztó elállási jogát a szerződés létrejöttének napjától egészen az áru megérkezéséig is gyakorolhatja.

9.2.   A Fogyasztó elállási jogát a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa kijelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 naptári – azaz tizennégy – napon belül gyakorolhatja.

9.3.   A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog, ha a Fogyasztó egyedi, személyre szabott, előre nem gyártott terméket rendel.

9.4.   A Fogyasztó elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát köteles (e-mailben scannelt formában, telefaxon vagy írásban, postán ajánlott küldeményként) eljuttatni a Szolgáltató részére az ÁSZF-ben leírt, 3.1. pontban található címre: (Telephely és levelezési cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 57.). A Fogyasztó határidőn belül gyakorolja elállási jogát, ha tizennégy napon belül elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltatónak. A Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának a megérkezését.

9.5.   A Fogyasztó köteles a terméket az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszajuttatni a Szolgáltató részére 3.1. pontban található címre: (Telephely és levelezési cím: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 57.). A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket a Fogyasztó viseli. A visszaküldés határideje betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a határidő letelte előtt elküldi az árut (pl. Futárszolgálatnak átadja, vagy Postán feladja).

9.6.   A Fogyasztó felelős a termék tulajdonságainak, működésének és jellegének meghatározásához szükséges használatot meghaladó használat miatti értékcsökkenésért.

9.7.   A Szolgáltató a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget az elállás közlését valamint a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríti. A Szolgáltató a visszatérítendő összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a Fogyasztót semmiféle többletköltség nem terheli.

10.   Kellékszavatosság, Termékszavatosság

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte  után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásától függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

A Szerviz ABC semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Szerviz ABC Áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Szerviz ABC nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Szerviz ABC Áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

Egyedül a vásárló felelős a Szerviz ABC-hez való kapcsolódásáért és a Szerviz ABC Áruházban való vásárlásért.

A Szerviz ABC nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A Szerviz ABC szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Szerviz ABC Áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.

A Szerviz ABC szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és / vagy az áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Szerviz ABC nem vonható felelősségre, ha így tesz.

A Szerviz ABC az ajánlatában rögzített szállítási határidőt betartja, ha az általa vállaltak szerint a megrendelt terméket igazolhatóan futárnak/postának Vevőnek címezve kézbesítés céljából feladta. A Szerviz ABC nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, amely a futárcég késedelmes, vagy hanyag szállításából ered, és amely a szállítási határidő be nem tartását vagy az áru károsodását/sérülését okozza.

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Szerviz ABC Áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

A fenti módosítások a már elfogadott ajánlatokat és létrejött szerződéseket nem érintik azok kizárólag a még el nem fogadott ajánlatokra a jövőre nézve irányadók.

A Szerviz ABC szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Szerviz ABC nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.

Személyes adatok: A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

A Szerviz ABC a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Külön rendelkezésed hiányában a megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól.

10.1 Megrendelés korlátozása

Amennyiben a vásárló az általa megrendelt áru átvételét visszautasítja, vagy a részére történő kézbesítés saját hibájából adódóan meghiúsul, az vállalkozásunknak anyagi kárt okoz. Ezen okból kifolyólag a későbbiekben nem áll módunkban kiszolgálni az adott magánszemélyt, vagy vállalkozást, amíg meg nem téríti az okozott kárt (pl. szállítási díj, ügyintézési költség). Megrendelési korlátozás alá eshet továbbá a vásárlás, vagy ügyintézés során tanúsított obszcén, trágár, fenyegető viselkedés is. A korlátozott ügyfél újabb megrendelését előzetes értesítés nélkül törölhetjük.

Panaszkezelési tájékoztató

A webáruház tevékenységével, vagy a webáruház által forgalmazott termékkel kapcsolatos panaszunkat e-mailben és postai úton is benyújthatjuk a webáruház üzemeltetőjének. Amennyiben a webáruház üzlethelyiséggel is rendelkezik, úgy panaszunkat személyesen is közölhetjük az eladóval. Az eladó az e-mailen, vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és azt 30 napon belül a vásárló részére elküldeni.

Amennyiben az eladó a vásárló által megfogalmazott panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt köteles megindokolni és a vásárló részére írásban elküldeni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni a vásárló részére, hogy panaszának jellege szerint mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére. Az eladó köteles megadni a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét. Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni.

 
A Fogyasztó panasza jellegéből adódóan a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Budapest   Elérhetőség:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu
Baranya Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Pécs
Illetékességi terület: Baranya vármegye, Somogy vármegye, Tolna vármegye   Elérhetőség:
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: baranyabekeltetes.hu
  
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Miskolc
Illetékességi terület: Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Heves vármegye, Nógrád vármegye   Elérhetőség:
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám: 06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: bekeltetes.borsodmegye.hu
Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Szeged
Illetékességi terület: Békés vármegye, Bács-Kiskun vármegye, Csongrád-Csanád vármegye   Elérhetőség:
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@cskik.hu
Honlap: bekeltetes-csongrad.hu
  
Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Székesfehérvár
Illetékességi terület: Fejér vármegye, Komárom-Esztergom vármegye, Veszprém vármegye   Elérhetőség:
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Győr
Illetékességi terület: Győr-Moson-Sopron vármegye, Vas vármegye, Zala vármegye   Elérhetőség:
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: bekeltetesgyor.hu
  
Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Debrecen
Illetékességi terület: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye, Hajdú-Bihar vármegye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye   Elérhetőség:
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: hbmbekeltetes.hu
Pest Vármegyei Békéltető Testület
Székhely: Budapest
Illetékességi terület: Pest Vármegye   Elérhetőség:
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-792-7881
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap:
panaszrendezes.hu

Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

A Szolgáltató a fentiekben felsorolt adatokat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek bizonyítása érdekében tárolja.

A zökkenőmentes kiszállítás érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a Futárszolgálat rendelkezésére:

 • Átvevő (Megrendelő) neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási cím
 • Megrendelés időpontja, megrendelés száma, megrendelés tételei, fizetés módja, utánvét esetén a megrendelés összege a szállítási díjjal együtt

Mindezen adatokat a kiszállítást végző Futárszolgálat köteles bizalmasan kezeli, a kézbesítést követően pedig visszaszolgáltatni a Szolgáltató részére.

A Vásárló adatait a Szolgáltató írásban vagy elektronikus formában történő kérésre bemutatja, módosítja vagy törli. Kivételt képeznek a számlák tőpéldányai, melyek megőrzésére a Számviteli törvény kötelezi a Szolgáltatót.

A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a www.szervizabc.hu weboldalon elhelyezett, idegen weboldalakra irányító linkekről és bannerekről elérhető weboldalak tartalmáért, adatkezelési magatartásáért.

Gyors és biztonságos kiszállítás a GLS-sel!

A nálunk vásárolt terméket kérheti csomagpontra vagy házhozszállítással is!

14 napos visszaküldési garancia!

Nem a megfelelő alkatrészt választottotta? Küldje vissza!

A Szerviz ABC-n többféle módon fizethet!

Vásárlóink előreutalás vagy utánvétes fizetési lehetőség közül választhatnak!